ОИЦ – Ловеч със заключително събитие в град Ловеч

ОИЦ – Ловеч със заключително събитие в град Ловеч
На 21.06.2022 г. Областен информационен център – Ловеч проведе последното информационно събитие за тази година в областния град Ловеч.
Oсмото публично събитие бе на тема: „На границата между два периода – ключови промени в кохезионната политика през периода 2021 -2027 г.“. Мобилният щанд на ОИЦ-Ловеч, разположен на площад „Екзарх Йосиф “ пред сградата на община Ловеч, бе посетен от 23 души, сред които представители на общинска администрация, читалища от община Ловеч, представители на КЗД и ЕРП-Запад, както и множество граждани. И днешната приемна на Областния център беше уважена лично от г-жа Корнелия Маринова - Кмет на Община Ловеч и г-н Венцислав Христов - Зам.-кмет на Община Ловеч.
Най-много запитвания от посетителите на откритата приемна имаше относно финансиране на мерки за ЕЕ в еднофамилни и многофамилни жилищни сгради. Екипът ни предостави информация за предстоящо стартиране на Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) в еднофамилни сгради и многофамилни сгради от Националния план за възстановяване и устойчивост на Р. България. Заинтересованите лица се информираха, че по тази програма ще има възможност за финансиране на два вида мерки за възобновяема енергия в домакинствата: Мярка 1: за изграждане на слънчеви системи за БГВ, при която мярка се предвижда безвъзмездното финансиране да е 100% от стойността на системата, но не повече от 1960, 83 лв. и Мярка 2: Изграждане на фотоволтаични системи до 10 kW с акумулатори, при която максималният размер на безвъзмездното финансиране се предвижда да е до 70 % от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.
Относно предстоящото стартиране на Програма: Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, на заинтересованите лица им беше разяснено, че 1,4 млрд. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост са предвидени за саниране на жилищните сгради, като големите и малките жилищни сгради ще имат равен достъп до финансиране. Ще могат да кандидатстват и съвсем малки сгради - с три жилища, като за да има равнопоставеност, сградите ще бъдат категоризирани в две отделни групи с отделен бюджет. В категорията малки жилищни кооперации ще са тези с между 3 и 36 апартамента, а големи – с над 36 жилища. Всички сдружения на собствениците, които подадат документи за саниране до края на март 2023 г., ще ползват 100 % грант за изпълнение на мерките за енергийна ефективност, а сдруженията, които се включат между март и декември 2023 г., безвъзмездната помощ ще е 80% и останалият ресурс от 20% трябва да се осигури от собствениците.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕФСУ в Р. България.

За допълнителна информация:

Име на служител: Мариана Бандрова

Длъжност: Експерт „Информационно обслужване и услуги“

Тел.: 068 604 297

e-mail: oic.lovetch@gmail.com