ОИЦ-СМОЛЯН ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ОТКРИТО В ОБЩИНА БАНИТЕ

Областен информационен център – Смолян започна ежегодната си обиколка в област Смолян на 23.06.2022 г. с информационно събитие на открито в с. Баните. Експерти от екипа представиха пред граждани и гости на общината информация за актуални към момента процедури с европейско финансиране.

Мобилният щанд на Центъра беше посетен от граждани, представители на бизнеса и местната администрация. Най-голям интерес предизвикаха възможностите за финансиране на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради, както и подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони.

Информационната обиколка продължава с планирано събитие в община Доспат на 29.06.2022 г.