ОИЦ-Пловдив продължава с информационните кампании в областта

Три населени места посетиха експертите на ОИЦ-Пловдив през тази седмица. Домакин
на първото за седмицата информационно събитие, състояло се на 20.06, бе град Лъки.
На следващия ден (21.06), мобилен офис беше разположен в град Калофер, община
Карлово, а на 22.06 жителите на град Брезово имаха възможността да зададат своите въпроси,
свързани с европейско финансиране, на експертите от Областния център. Близо 50 души
посетиха откритата приемна на ОИЦ по време на мероприятията в трите населени места от
област Пловдив. Сред тях бяха земеделски производители, животновъди, предприемачи и
граждани.
Експертите на пловдивския информационен център представиха на всички
заинтересовани лица подробности за актуалните възможности от Програмата за развитие на
селските райони (ПРСР), Оперативните програми, както и очакваните мерки по „Национален
план за възстановяване и устойчивост“.
Проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Пловдив през периода 2022-2023 г.“ се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.