Информационна среща в Крумовград проведе екипът на ОИЦ-Кърджали

Eкипът на ОИЦ - Кърджали представи пред жители на община Крумовград успешни проекти с европейско финансиране, реализирани на територията на област Кърджали. Бенефициентите отправяха въпроси за възможностите за стартиране на собствен бизнес, както и за трудностите, които срещат при изпълнение на даден проект. Сред актуалните теми беше предстоящото стартиране на нова операция за насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво, която ще бъде с бюджет от 22 млн. лв. Очаква се критериите на операцията да бъдат одобрени от Комитета за наблюдение до края на месеца. Мярката ще бъде сред първите отворени за кандидатстване операции по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) за програмен период 2021-2027 г. Подкрепа по операцията ще получат дейности, свързани със субсидирана заетост, обучения и квалификация на служителите в социалните предприятия. Всички присъстващи на събитието получиха безплатно печатни информационни и рекламни материали на европейска тематика.