Списък на лицата, допуснати до явяване на тест в конкурс за длъжността "Управител" в Областен информационен център – Шумен