ПРАВЕЦ С ИНТЕРЕС ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ В ОБРАЗОВАНИЕ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

Възможностите за развитието на образователната инфраструктура, както и финансирането на индивидуални фотоволтаични инсталации, коментираха днес, експертите на ОИЦ-София с посетителите на изнесената приемна в община Правец.

Екипът на Центъра, акцентира върху възможностите за предстоящо финансиране по Програмите "Образование" 2021 - 2027 г. и Развитие на регионите /ПРР/  2021-2027г. Като обърнаха внимание, че Програмата „Образование“ е заложено широко въвеждане на дигитално образователно съдържание, както и повишаване на компютърните умения на педагогическите специалисти, учениците и родителите, както и средства за модернизиране на системата на професионалното образование и обучение.

По отношение на изграждането на фотоволтаични инсталации, експертите разказаха, че приоритети 1 и 2 на ПРР 2021-2027г. ще подпомагат мерки за енергийна ефективност и обновяване на жилищни и обществени сгради на територията на всички градски общини в страната, както и мерки за изграждане на фотоволтаични системи. Обновяването на жилищните и обществени сгради в рамките на посочените приоритети 1 и 2 на програмата ще бъде изпълнявано в съответствие с Дългосрочната стратегия за саниране на сградния фонд в Република България. Също така, беше обърнато внимание, че Националния план за възстановяване и устойчивост са предвидени 240 млн. лева по две мерки: за изграждане на слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване /БГВ/ и за изграждане на фотоволтаични системи до 10 kW с акумулатори, като подпомагането на отделно домакинство е до 70% от стойността на системата, но не повече от 15000 лева. А за енергийно бедни домакинства финансирането ще бъде на 100 %.

Откритата приемна в община Правец е част от информационна кампания на ОИЦ – София, която се провежда в 22 - те общини от Софийска област. Целта на кампанията е да се разшири и улесни достъпа на гражданите до информационните услуги на Областния информационен център.