Закон за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление, в сила от 1.07.2022 г.