ЗАСИЛЕН ИНТЕРЕС КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕЩА НА ОИЦ-СМОЛЯН В ОБЩИНА ДЕВИН

На 12.07.2022 г. екипът на ОИЦ-Смолян проведе информационна среща в община Девин, по време на която десетки жители и гости на града посетиха мобилния щанд на Центъра и се запознаха с актуалните и предстоящи възможности за европейско финансиране, а също така получиха и информационни материали.

Експертите на Центъра представиха на заинтересованите страни и две процедури за подбор на проекти на МИРГ "Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат", финансирани по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Екипът на Областен информационен център- Смолян продължава с провеждането на информационни събития и в другите общини на Област Смолян.