БУРГАС ПОСРЕЩА ТУРИСТИ С ОПТИМИЗИРАНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА И АТРАКТИВНИ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ЕЛЕКТРОБУСИ

С финална пресконференция по проект BG16M1OP002-5.004-0003 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“, финансиран ” от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ общинския превозвач „Бургасбус“ ЕООД отчете пускането в експлоатация на общо 56-те броя нови електробуса.

В рамките на 6 месеца, транспортните средства, в т.ч. 10 бр. 18 метрови съчленени електрически автобуси, 34 бр. 12 метрови и 12 бр. 9 метрови електрически автобуси, бяха внедрявани поетапно в активната схема на градския транспорт.

Церемонията по официалното приключване на обновяването на обществения транспорт в Бургас, което стартира в края на 2021 г., беше предшествано от приключилите през м. март съпътстващи дейности по проекта по монтаж и привеждане в експлоатационен режим на 56 бр. зарядни станции, предназначени да обслужват градските електрически превозни средства.

Инвестицията по модернизиране на обществения автопарк, освен значителния принос за намаляване на праховото и шумово замърсяване в градската среда, комфортното пътуване за гражданите и гостите на Бургас, е допринесло за намаляването на количеството вредни емисии по маршрутите на превозните средства, преминаващи през най-оживените градски зони и за спестяване на половина на финансовите разходи за зареждане, сравнено с цените на другите горива.

 

Областен Информационен Център – Бургас: тел.: 056/ 826 136, e-mail: oic.burgas@gmail.com;  адрес: ул. Княз Александър Батенберг 28 /Бизнес инкубатор/; web: www.eufunds.bg, www.burgas.bg; FB страница: Областен информационен център - Бургас