ИАРА ДАВА СТАРТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДВА ПРОЕКТА ПО ПМДР

Експерти от екипа на ОИЦ-Бургас взеха участие в организираните от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) начални пресконференции по проекти BG14MFOP001-3.003-0003 „Пилотно проучване за любителския риболов във водите на Черно море, чрез социологическо проучване“ и BG14MFOP001-3.001-0033 „Обновяване, надграждане и поддръжка на IT инфраструктурата в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, финансирани по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

Общата стойност на проект „Обновяване, надграждане и поддръжка на IT инфраструктурата в ИАРА“ възлиза на 2 434 045 лева и цели осигуряването на високо качество на предлаганите от Агенцията услуги, чрез гарантиране на непрекъснатост на работата им и нулева загуба на данни при пълен или частичен срив. Предвижда се подмяна на инфраструктурните компоненти с изтекъл ресурс, адаптиране на съществуващите бизнес процеси по съхранение и репликация на данните за адекватен отговор на изискванията за надеждност, сигурност и бъдещо развитие на уеб базираните услуги.

 „Пилотно проучване за любителския риболов във водите на Черно море, чрез социологическо проучване“ е на обща стойност 37 100 лева. Главната цел на проекта е подобряването и предоставянето на научни знания, както и подобряване на събирането и управлението на данни.

 

Областен Информационен Център – Бургас: тел.: 056/ 826 136, e-mail: oic.burgas@gmail.com;  адрес: ул. Княз Александър Батенберг 28 /Бизнес инкубатор/; web: www.eufunds.bg, www.burgas.bg; FB страница: Областен информационен център - Бургас