ПРИКЛЮЧИ ЛЕТНИЯТ ЛАГЕР "ПРЕДПРИЕМАЧЪТ КАТО ОТКРИВАТЕЛ" В БОЖЕНЦИ

В продължение на пет юлски дни младежи от Габровска и Ловешка област, Казанлък и Бургас се впуснаха в приключението „Предприемачът като откривател“, в което чрез интерактивни методи на обучение научиха основни принципи от света на икономиката и предприемачеството.

Летният лагер по основи на предприемачеството се проведе за четвърти път на територията на Музей на архитектурно-исторически резерват (МАИР) „Боженци“. Участниците бяха настанени в къщи за гости от епохата на Възраждането, реновирани по проект от Община Габрово с европейски средства.

Седмица преди заминаването си за с. Боженци участниците преминаха оценка на таланта и кариерните заложби от експертите на Центъра за подкрепа за личностно развитие „Кариерно ориентиране - Габрово“ чрез платформата за обучение по предприемачество Career 4.0 , разработена по програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Събитието „Предприемачът като откривател“ има за цел да бъде алтернатива на традиционните летни ученически лагери, като предложи програма, чрез която младежите да развият креативното си мислене. Заниманията бяха изпълнени с разнообразно съдържание – множество игри, дискусии, разрешаване на казуси и предизвикателства, както самостоятелно, така и в работа в екип. Програмата беше разработена от експертите на фондация „Бауерзакс“, така че с участието си младежите да придобият увереност в собствените си сили и талант, да бъдат готови за възможностите, които им дават програмите за насърчаване на младежкото включване и  предприемачество, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и от Програмата за развитие на селските райони.

Вечерите в лагера преминаха във вдъхновяващи разговори с български предприемачи, икономисти, както и с участници в лагера от предходни години. Във финалните дни участниците научиха как се набира стартов капитал и се структурира бизнеса. С любезното съдействие на МАИР Боженци посетиха музейните обекти и по-специално къщата на Миню Попа – виден възрожденски търговец на восък, вълна и ножарски стоки, известен със своята пестеливост, но и с щедрото си дарителство, един от основните герои на габровските шеги. Посещението им бе последвано от уроци по темата за видовете разходи, печалби, функциите на печалбите и загубите. Учениците получиха знания за риска, който поема предприемачът. Благодарение на игровите ситуации видяха на практика как действа конкуренцията върху цената на даден продукт или услуга. Участниците се впуснаха и в "лов на съкровища" в Боженци, чиято основна тема бе индустриалната история на Габрово и региона Лагерът приключи с връчването на сертификати за успешно приключено обучение. Всички младежи си тръгнаха не само с нови знания, но и с нови приятелства.

Младежкият летен лагер „Предприемачът като откривател “ се реализира от Европейски информационен център Европа Директно Габрово съвместно с Областен информационен център – Габрово, Община Габрово и МАИР Боженци.