Доставка на многоезична онлайн образователна платформа /Multilingual online educational platform

Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Черноморски басейн 2014 – 2020
Възложител
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“
Документация
Прикачен файл Size
BSB 1021.rar 4.04 MB