ОИЦ-РУСЕ И РУСЕНСКИЯТ ОФИС НА НССЗ ПРОВЕДОХА РАБОТНА СРЕЩА

Областният информационен център – Русе и русенският офис на Национална служба съвети в земеделието проведоха в петък работна среща.

Управителят на ОИЦ Диана Аврамова и ръководителят на ТО на НССЗ Деница Гаджева обсъдиха параметрите на подмерки 4.2, 7.2 и 19.3 на ПРСР 2014-2020, както и предстоящите приеми по подмерки 6.4.1 и 6.1 до края на годината.

По време на срещата коментираха планираните предстоящи събития на ОИЦ-Русе до края на 2022 г. и темите, които ще бъдат представени на целевите групи в населените места на област Русе. Беше договорена възможността експерти от НССЗ да участват в тези срещи.