Несебър с амбициозен проект на "Портал за археология, история и култура"

Община Несебър с амбициозен проект финансиран от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство Черноморски басейн 2014–2020“. 3D статично и мобилно оборудване за сканиране и моделиране на културни ценности (музейни експонати, археологически разкопки и исторически паметници) беше представено от Община Несебър. Оборудването е осигурено по проект № BSB867 „Черноморски портал за археология, история и култура“/ARHICUP, 

В рамките на проекта е изграден и уеб портал, като продължава създаването на дигиталното съдържание, което ще изпълни отделните секции на платформата: интегрирана библиотечна система, цифрова библиотека за описание и представяне на библиографски, фото, аудио, видео данни, програма за представяне на 3D модели на културни ценности и цифрова колекция от стари карти на Черноморския регион с Web-ГИС за георефериране на представените обекти. Онлайн порталът е изграден на специален сървър с възможност за събиране и представяне на цифрови данни в различни формати. 

Чрез ефективното партньорство на международния екип: Национален Исторически Музей на Република Молдова и Музей за Национална История и Археология Констанца, Румъния, по проекта са избрани и съвместно се създават 3D модели на исторически и културни обекти, емблематични за участващите страни. За тази цел е осигурено ново техническо оборудване, чрез което се създават условия, осигурява се ресурс и се изгражда капацитет, необходим за реализирането на цифровото конвертиране на място. 

През 2021 г., като част от проектните дейности Община Несебър е организирала изложби на стари географски карти, които представят присъствието на Черноморския регион в европейската картография през вековете, а през настоящата година е проведена съвместната научна експедиция в южна Румъния, където с помощта на мобилното оборудване, на терен са сканирани археологически обекти.

Участието на Община Несебър в процеса по дигитализация на културното наследство е залог за бъдещо ѝ успешно развитие в популяризирането на местните културни ценности - от една страна създаване на качествени продукти с допълнителна атрактивност, разширен и подобрен достъп, а от друга страна - тяхното  опазване и съхранение. 

Областен Информационен Център – Бургас: тел.: 056/ 826 136, e-mail: oic.burgas@gmail.com;  адрес: ул. Княз Александър Батенберг 28 /Бизнес инкубатор/; web: www.eufunds.bg, www.burgas.bg; FB страница: Областен информационен център - Бургас