ОИЦ - Бургас и Национална селска мрежа в подкрепа на земеделските производители

Областен информационен център - Бургас проведе регулярна работна среща с регионален координатор на Националната селска мрежа за област Бургас. На нея управител, координатор и експерти обсъдиха  актуалните промени в насоки за кандидатстване, изменения в сроковете и отворените покани по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР).

Основен акцент бе информационната кампания по подмерки 6.4 и 7.2. Регионалният координатор г-н Бялков, разясни подробности по критериите за допустимост и спецификата при подаване на проектни предложения, които ще позволят на все повече регистрирани земеделски производители да се възползват от безвъзмездна финансова помощ, особено сега  в условията на очаквана продоволствена криза.

Областен информационен център – Бургас се ангажира активно с идентифициране на възможности за продължаване съвместното сътрудничество между двете организации.

Областен Информационен Център – Бургас: тел.: 056/ 826 136, e-mail: oic.burgas@gmail.com;  адрес: ул. Княз Александър Батенберг 28 /Бизнес инкубатор/; web: www.eufunds.bg, www.burgas.bg; FB страница: Областен информационен център - Бургас