ГРАЖДАНИТЕ НА СМОЛЯН - ПО-ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2022-РА

На 05.08.2022 г. експертите на ОИЦ - Смолян посрещнаха въпросите на жителите на Смолян, свързани с възможностите за европейско финансиране на техните идеи през 2022-ра. Посетителите на щанда на центъра бяха многобройни, а питанията им бяха насочени предимно към възможностите за стартиране на собствен бизнес, технологичната модернизация и създаването на земеделско стопанство.

Информационният цикъл на ОИЦ - Смолян в общините от област Смолян завършва с информационно събитие на открито в гр. Златоград (пред входа на Общинска администрация - Златоград) на 11.08.2022 г. (четвъртък).

За повече информация за възможностите за европейско финансиране ни потърсете на 0301 888 05 или oicsmolyan@gmail.com.