С НОВ ПРОЕКТ ПО ПМДР ОБЩИНА БУРГАС СЕ ГРИЖИ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА РИБАРИТЕ

На заседание на Общинския съвет беше одобрено решението за кандидатстването на Община Бургас с проектно предложение „Подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите, и модернизация на съществуващ обект ”Покрита лодкостоянка в акваторията северно от кв. 54, по плана на кв. Крайморие, Община Бургас“ по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-1.024 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020.

Целта на проекта е изграждане на нова работилница за ремонт на лодки, както и осигуряване на съоръжения за почистване на морското дъно от микропластмаса и ледогенератор за лодкостоянката в „Крайморие“.

Предвижда се още изграждането на един понтонен кей, закупуване на водолазно оборудване за двама души и подводен робот, с който да се заснема състоянието на морското дъно и плавателните съдове.

Планирано е още да се осигури соларна система за топла вода за обслужване на лодкостоянката.

За опазване чистотата на Бургаския залив ще бъде доставена специална кофа, която да улавя плаващи отпадъци в морето.

С модернизацията на пристана и развитието на инфраструктурата ще бъдат подобрени безопасността и условията за труд на местните рибари.

 

Областен Информационен Център – Бургас: тел.: 056/ 826 136, e-mail: oic.burgas@gmail.com;  адрес: ул. Княз Александър Батенберг 28 /Бизнес инкубатор/; web: www.eufunds.bg, www.burgas.bg; FB страница: Областен информационен център - Бургас