ОИЦ-Шумен с пресконференция за начало на информационна кампания

Областен информационен център (ОИЦ) – Шумен инициира първата си за тази година и този проект обиколка в девет общини на областта. Ще бъдат представени актуални процедури за кандидатстване с проекти. В периода 10 август – 23 август експерти на ОИЦ, заедно с представители на Териториалния областен офис на Националната служба за съвети в земеделието (ТОО на НССЗ), ще посетят по график деветте общини в област Шумен. На информационните срещи сред представители на общинските администрации, кметове на кметства, училища и детски градини, земеделски производители ще бъдат представени актуални възможности за финансиране със средства от ЕС. На пресконференция днес, ОИЦ-Шумен представи в резюме процедурите, включени в кампанията. Това са четири мерки по мярка 7.2. по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) и актуални и предстоящи възможности от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Информационната кампания на ОИЦ-Шумен ще стартира в община Смядово в Музеен комплекс, на 10 август от 10:00 часа. Поканени са представители на общинска администрация, кметове на кметства, училища и детски градини, земеделски производители и заинтересовани страни. Регистрацията започва в 09.30 ч.

Файлови документи
Прикачен файл Size
График.docx 94.47 KB