БУРГАС ЩЕ МОДЕРНИЗИРА ИНФРАСТРУКТУРАТА СИ С ФИНАНСИРАНЕ ПО ХОРИЗОНТ ЕВРОПА

Община Бургас официално се включва в международния проект Re-SKIN по програма Хоризонт Европа на Европейския съюз.

Консорциумът за изпълнение на Re-SKIN включва 21 партньора (университети, фирми, местни и регионални власти, НПО) от Великобритания, Австрия, Италия, Белгия, Испания, Холандия, Дания, Франция, Унгария, България.

В рамките на проекта се предвижда създаването на иновативна методология за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в обществени сгради, основана на принципите на кръговата икономика, а именно рециклиране и повторно използване на материали при изпълнение на строителните дейности по сградите.

Методологията за обновяване включва:

- 3D заснемане на сграда отвън и отвътре и създаване на дигитален двойник;

- Тестване чрез подходящ софтуер на различен набор от мерки за постигане на енергиен клас А на сградата;

- След приключване на виртуалните тестове – намиране на доставчици, предлагащи материали (включително и използвани, които подлежат на поправка) с необходимите технически характеристики, съгласно резултатите от виртуалните тестове;

- Доставка на материали и изпълнение на предвидени СМР;

- Мониторинг на резултатите.

Водеща роля при изпълнение на проектните дейности ще има координаторът на проекта – Политехнически университет на Милано. Университетът ще разработи методология за обновяване на сгради, ще извърши необходимите виртуални тестове, ще избере и тества изолационните и строителни материалите в своите лаборатории и ще ги достави на местата, където да бъдат изпълнени планираните СМР. Също така експерти на партньора координатор ще следят цялостния процес по изпълнение на СМР, за да се гарантира постигане на планираните резултати.

Иновативната методология за обновяване на сгради ще бъде тествана на практика в 4 европейски града: Милано (Италия), Бургас (България), Лил (Франция) и Лангрео (Испания).

Сградата в гр. Бургас, в която ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност, е административната част с кухненски блок на Детска градина „Изгрев“, която се намира в едноименния жилищен комплекс. Предвидено е проектните дейности да стартират в началото на октомври тази година, като продължителността на проекта е 42 месеца.

Бюджетът, определен на Община Бургас, е 296 875 евро и се покрива на 100 % от програма Хоризонт Европа на ЕС.

Областен Информационен Център – Бургас: тел.: 056/ 826 136, e-mail: oic.burgas@gmail.com;  адрес: ул. Княз Александър Батенберг 28 /Бизнес инкубатор/; web: www.eufunds.bg, www.burgas.bg; FB страница: Областен информационен център - Бургас