Утвърден е график за провеждане на Комитетите за наблюдение през второто полугодие на 2022 г.