ОБЩИНА БАНИТЕ ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ В СЕЛО ГЪЛЪБОВО ПО ЕКОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ

На 20.09.2022 г. община Баните, област Смолян организира информационни и комуникационни събития по изпълнение на Дейност 2: Организация, логистично осигуряване, провеждане и отчитане на осем броя информационни кампании за популяризиране на схема за разделно събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки в община Баните – село Баните, село Оряховец, село Гълъбово и село Давидково, Компонент 2.1 – организация, логистично осигуряване, провеждане и отчитане на четири броя еднодневна информационна кампания през първата година от изпълнението на проекта № BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните“,  по процедура BGENVIRONMENT-3.002, Открита покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.”

Събитието ще се проведе от 10.00 часа в централна част на с. Гълъбово и включва следните мероприятия:

20.09.2022г. (вторник), 10,00 часа
10,00 - 10,30 часа     Регистрация на участниците
10,30 - 10,45 часа     Приветствие на Кмета на село Гълъбово
10,45 - 13,00 часа     Ползи от разделно събиране и рециклиране на опаковки - презентация и демонстрация на място
13,00 - 14,00 часа     Дискусия и въпроси
14,00 - 14,30 часа     Закриване на събитието
14,30 - 15,30 часа     Кафе-пауза

Очакваме Ви!