ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ „АГОРА – ДЕМОКРАТИЧНИ ЦЕННОСТИ И КУЛТУРА В ЕВРОПА“

Представители на Община Смолян се включиха в шестата заключителна среща по проект АГОРА, която се проведе в периода 8-ми - 9-ти септември 2022 г. Събитието бе организирано от водещия партньор – Община Атиену, Кипър. Домакините бяха подготвили програма, включваща дейности за популяризиране на проекта, обсъждане на предстоящото му отчитане, планиране на нови партньорства и възможности за сътрудничество, както и символично подписване на пакт за побратимяване, с който се затвърждават изградените добри отношения между партньорите в рамките на проекта. Той ще бъде основа за подготовка на следващо партньорство по Програма „Европа за гражданите“, което да надгради вече постигнатите цели.

Участниците имаха възможност да се запознаят с изготвения по проекта Документ, съдържащ предложения за ангажиране и активно участие на младежите и действия за приобщаване на младите хора към европейски инициативи, разработен от партньорите в рамките на предходните срещи с активното участие на младежи, представители на местната власт и местните общности, както и да дадат предложения за включване в него. Документът бе представен пред представители на Европейския парламент в Брюксел през месец юли тази година. Предстои изпращането му до Изпълнителна агенция за образование, аудио-визия и култура към Европейската комисия като официално становище на организациите, които си партнират по проект АГОРА. 

Проектът е в процес на отчитане, като това е 2-ри проект по Програма "Европа за гражданите" за периода 2014-2020 г., по който община Смолян участва като партньор. Община Смолян продължава да търси възможности за включване на младежите в местни, национални и международни инициативи.