ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ - ОТ РИБАРСКО СЕЛИЩЕ ДО STARTUP VILLAGE

На територията на бургаския културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“ се проведе събитието Rural Innovation Ecosystem Workshop, част от изпълнението на проекта Startup Village Chengene Skele. В работния семинар „Регионални иновационни екосистеми“ взе участие комисар Мария Габриел, която управлява ресора Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж в Европейската комисия.

Ключовите теми на срещата бяха ефективният обмен на опит и добри практики за справяне с предизвикателствата пред стартъп селищата, стимулиране на иновативни подходи за развитие на селските региони, които да осигурят социално и екологично ангажиран икономически растеж; подходи за ограничаване на географската изолираност и премахване на социалната и икономическа маргинализация на селските региони.

Специални участници в първия панел на събитието, в който се дискутираха различните политики, програми, стратегии и дейности за стимулиране на иновации в селските райони, бяха проф. Corchado Rodríguez – основател на форума Startup OLÉ, Tony Jin Yong – главен представител на Huawei в ЕС, Argyrios Spyridis – изпълнителен директор на Anthology Ventures, Кипър, г-жа Весна Балтина – заместник-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, като събитието беше открито от Димитър Николов, кмет на Община Бургас.

Във втория панел бяха обсъдени предизвикателствата за създаване на стартъп екосистема в селата, както и възможността за икономически растеж чрез създаване на свързаност между академичната среда, бизнеса, местните и национални власти при намиране на общи решения за превръщането им в привлекателни точки за инвестиция. Представители от кандидата за стартъп Селище - Чупрене, MS Comp Ltd. и Burgas Coliving споделиха с гостите на събитието за предизвикателствата, пред които се изправят при изпълнението на техните проекти, както и резултатите от постигнатото до момента.

Свързаност и екосистемен подход, подкрепа за местните таланти и инвестиции са елементите, които комисар Габриел посочи като ключови за превръщане на селата в привлекателни места за работа и живеене.

„Клъстерите посветени на биоикономиката, на културата и творчеството, ще подпомогнат обединяването на историята и традициите с иновациите и предприемачеството“, посочи още еврокомисарят.

Повече информация за проекта Startup Village Chengene Skele можете да намерите на сайта на проекта: supchengeneskele.com, разработен безвъзмездно от студио Art Web Design, млади, инициативни и креативни специалисти, партньори по проекта.

Съхранението и модернизация на рибарското селище Ченгене скеле до културно-туристически комплекс е реалност благодарение на реализираната от Община Бургас комбинация от три тематични проекта, финансирани по Оперативна програма "Региони в растеж" и Програма "Морско дело и рибарство”.

 

 

Областен Информационен Център – Бургас: тел.: 056/ 826 136, e-mail: oic.burgas@gmail.com;  адрес: ул. Княз Александър Батенберг 28 /Бизнес инкубатор/; web: www.eufunds.bg, www.burgas.bg; FB страница: Областен информационен център - Бургас