ОИЦ-СОФИЯ - ОЧАКВАМЕ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА ДА СТАРТИРА ПРОЦЕДУРАТА ЗА САНИРАНЕ НА ЕДНОФАМИЛНИТЕ КЪЩИ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

Очакваме до края на годината еднофамилните къщи също да могат да бъдат санирани с европейски средства. Условието за това е, те да се намират в 50-те големи общини. Като ще бъдат допустими различни мерки за енергийна ефективност, които ще се финансират от Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Това съобщиха експертите от Областен информационен център – София по време на информационните срещи в общините Елин Пелин, Горна Малина, Долна баня и Костенец, от Софийска област, които се проведоха на 12 и 13 октомври.

 

Информацията беше споделена, след многобройните запитвания на гражданите, по време на информационните срещи, като в допълнение експертите на Центъра им разясниха, че задължително условие за обновяване на еднофамилните жилищни сгради ще бъде наличието на изготвено обследване за енергийна ефективност и техническо обследване на сградата, което собствениците могат да възложат на специалисти. Основната цел е след санирането сградата да постига по-висок енергиен клас.

Експертите обърнаха внимание и на това, че за да могат къщите в дадена община да се възползват от тези пари, самата община трябва да е заложила това в плана си за интегрирано развитие на общините (ПИРО). Тези планове вече са готови за доста от общините, така че собствениците на сгради е добре да проверят отсега дали има такава мярка и ако няма, да повдигнат въпроса с местната власт, допълниха те.

Мерките за енергийна ефективност, които ще бъдат изпълнявани в рамките на ПРР 2021-2027 г. са по  Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“. По тях ще се подкрепят проекти, идентифицирани на базата на подход „отдолу-нагоре“ и задължително изискване ще бъде същите да са отразени в релевантните териториални стратегии на общинско и регионално ниво – Планове за интегрирано развитие на общините (по отношение на общините, попадащи в обхвата на Приоритет 1) и Интегрирани териториални стратегии  за развитие на регионите за планиране от ниво 2 (по отношение на общините, попадащи в обхвата на Приоритет 2). Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР 2021-2027 г. обхваща територията на 10-те най-големи градски общини в страната (Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград). А Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ включва територията на 40 градски общини (Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков, Сандански), обясниха експертите на ОИЦ-София.

Информационните срещи в Софийска област са част от есенната кампания на ОИЦ-София и се правят в изпълнение на Проект BG05SFOP001-4.007-0024-C01 „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за периода 2022-2023”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Основен акцент в тези информационните срещи е поставен върху актуалните възможности за финансиране на проекти за културни, образователни и социални институции и граждански сектор, както и мерките за насърчаване на иновациите и растежа на предприятията.

 

В срещите взеха участие: представители на общинската администрация, бизнеса, образователни, културни и социални институции, земеделски производители, представители на медиите, граждани. Участниците в срещите ще имат възможност за получат материали с информация за условията за финансиране по отворени процедури за кандидатстване.

През следващите седмици ОИЦ-София ще посети: Самоков и Ихтиман – 18 октомври, Драгоман и Сливница – 19 октомври, Костинброд и Божурище – 20 октомври, Годеч и Своге – 25 октомври, Етрополе и Правец – 26 октомври, Чавдар – 27 октомври, Копривщица и Антон – 1 ноември, Пирдоп и Златица – 2 ноември.  Кампанията ще завърши на 3 ноември с информационна среща в община Ботевград.

 

Информация за местата на провеждане на информационните срещи ще бъде публикувана в рубриката „Календар“ в Единния информационен портал за европейските структурни и инвестиционни фондове на адрес: https://www.eufunds.bg/bg, в сайтовете на общините от Софийска област, както и в страницата на ОИЦ-София във Фейсбук.