Публична покана, предмет: "Разработване на мерки за безопасност на движението за избягване на животозастрашаваща ситуация на пътя"

Проект ROBG-383 „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
INTERREG V-A Румъния – България 2014 - 2020
Възложител
Сдружение „Бъдеще днес”
Документация
Прикачен файл Size
Документация 7.23 MB