Публична покана, предмет: „Доставка на оборудване в изпълнение на дейност 2.1. по проект от 5-та покана за набиране на проектни предложения на Програмата за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 г.”

Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
INTERREG V-A Гърция – България 2014 - 2020
Възложител
СЕЙЛ ШИПС ЕООД
Документация
Прикачен файл Size
Документация 4.77 MB