„Прилагане на механизъм за насочване на маршрута"

Проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Програма Интеррег V-A Румъния-България
Възложител
Сдружение „Бъдеще днес”
Документация
Прикачен файл Size
_____________________383.rar 7.87 MB