„Предоставяне на комплексни услуги за подпомагане на бизнеса по проект с акроним INNOBUS“

Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Програма Интеррег V-A Гърция-България
Възложител
Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев
Документация
Прикачен файл Size
Обява-семинари и стажове.rar 1.89 MB