Публична покана за избор на изпълнител

Предмет: „Доставка на оборудване в изпълнение на дейност 2.1. по проект от 5-та покана за набиране на проектни предложения на Програмата за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 г.” за изграждане на спортен комплекс - мултифункционално игрище за мини футбол и тенис на корт, фитнес площадка, площадка за мини голф и разполагане на съблекални - контейнери на партньора по проекта фирма "ПЕРПЕРА ТУР" ЕООД“
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
INTERREG V-A Гърция – България 2014 - 2020
Възложител
"ПЕРПЕРА ТУР" ЕООД
Документация
Прикачен файл Size
Документация 1.66 MB