Публична покана, съгласно разпоредбите на ПМС №160 с предмет: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 3 д принтер с SLS технология за печат- 1 бр.

Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
ОПИК 2014-2020
Възложител
3 Д ПРЕМИУМ 21 ЕООД

Във връзка с проект BG16RFOP002-2.105-0004 Насърчаване 3 Д ПРЕМИУМ 21 ЕООД към устойчиво развитие и конкурентноспособност чрез създаване на нови услуги и продукти с висока добавена стойност.

 

Офертите се подават на адрес: гр. Казанлък, ул. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ No 10, ет. 1

Тел: 0887511183

 

 

 

Документация
Прикачен файл Size
тръжна процедура.zip 3.39 MB