Обява за избор на експерт "Комуникация, информация и логистика" в областен информационен център - Ловеч