Приключи информационната обиколка на ОИЦ-Кърджали в областта

С изнесена информационна приемна в община Джебел приключи втората за годината обиколка на ОИЦ-Кърджали в общините на областта. Представянето на актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване по Оперативните програми беше акцент по време на проведените срещи. В събитията взеха участие представители на общинските администрации, образователни, културни и социални институции, граждански организации, бизнеса, земеделски производители, ученици и безработни граждани.

Участниците в информационната кампания проявиха интерес към разнообразни теми, касаещи ежедневието им, най-често такива, които водят до подобряване качеството на живот в малките населени места и за започване на самостоятелна стопанска дейност. Всички присъстващи получиха безплатно печатни информационни и рекламни материали на европейска тематика.