„Разработване на набор от инструменти и модули, динамичен портал и VR приложение за веригата на стойността“

договор №B6.3a.17r от 13.04.2021, финансиран от Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Програма Интеррег V-A Гърция-България
Възложител
Сдружение Еко Неврокоп
Документация
Прикачен файл Size
Процедура Динамичен портал.rar 2.05 MB