Публична покана, Предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за платформата SWAN за повторна употреба на отпадъците”

Проект “Балканска платформа за повторна употреба на отпадъците”, (SWAN) - BMP1/2.2/2637/2017
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
„Балкани- Средиземно море“ 2014-2020
Възложител
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес
Документация
Прикачен файл Size
документация 4.82 MB