ОДОБРЕНИ СА ДЕВЕТ ОТ ДЕСЕТТЕ ПРОГРАМИ НА ЕС ЗА БЪЛГАРИЯ

Зелено и дигитално са двигателите на растеж на новия програмен период 2021-2027

България трябва да има стандарт и това може да се случи през Кохезионната политика на ЕС

 През последните месеци бяха одобрени девет от десетте програми. Очаква се съвсем скоро да бъде одобрена и последната. Това е ресурс от над 15 млрд. лева европейско финансиране, към който ще се добави и частично национално съфинансиране по някои от програмите и процедурите, изискващи такова. България трябва да има стандарт и това може да се случи през Кохезионната политика на ЕС. При присъединяването ни към съюза през 2007 г. бяхме на около 30 процента от европейския БВП, а сега вече гоним 60 процента. И вече имаме първия регион в преход – столицата.  Също така, България бележи икономически възход в няколко града, които се изравняват с живота на Запад, което се случва благодарение на досегашните оперативни програми. Това е начинът и подходът, който трябва да търсят и по-малките общини като Пирдоп. Това заявиха експертите от ОИЦ-София, по време на информационна среща за представяне на новите програми на България, съфинансирани от ЕС, през програмен период 2021-2027.

Думите „зелено“ и „дигитално“ са двигателите на растеж на новия програмен период или както вече сте чували, говорим за зелена, кръгова и дигитализирана икономика, стимулираща развитието на човешкия капитал, образованието, иновациите, дигиталните умения и науката. Ковид ни показа, че няма как да бъдем адаптивни и устойчиви, без да бъдем дигитализирани, няма как да изграждаме икономически растеж и едновременно да не бъдем зелени. А част от философията на новия програмен период на ЕС, е местните общности да решават кое е важно. Това ще се случва от подхода Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ и Интегрираните териториални инвестиции /ИТИ/. Така парите ще отидат там, където има истинска необходимост, а и съответната община има капацитет, включително административен за реализиране на инвестициите, допълниха експертите.

Европейските фондове за споделено управление са дългосрочната инвестиционна програма на Европейския съюз, чиято цел е да подпомагат регионите, които срещат предизвикателства, в тяхното сближаване. Дългосрочните проекти в приоритетните сфери като образование, социална политика, регионално развитие и транспортна свързаност ще ни направят по-силни и по-устойчиви утре. Така България ще върви към икономическо развитие и социалното развитие и стандартът ни на живот ще расте по-бързо, заявиха още от ОИЦ-София.

Сериозни ресурси ще бъдат отделени за активизиране и подобряване на човешкия капитал – квалификация, преквалификация и намиране на нови възможности. Всичко това ще се случи по програмата "Развитие на човешките ресурси", която трябва да стимулира активността на работещите и хората, останали без работа. Предвидени са и средства за най-уязвимите, които ще бъдат подпомагани през Програмата за храни и основно материално подпомагане – с топъл обяд, детска кухня, пакети с храни и такива с хигиенни материали за бебета. По програма "Образование" голям ресурс ще бъде отделен за модернизация и приобщаване на учениците, особено на ранно отпадащите от образователната система. "Важни са и основните средства, които ще отидат към бизнеса – малките и средни предприятия, по двете основни програми: "Иновации и конкурентоспособност" и новата Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация. И по двете ще има солиден ресурс, чрез който малките и средни предприятия да влагат повече инвестиции за това да бъдат природосъобразни, да подобрят енергийната си ефективност, дигитализацията и кръговата икономика. По новата програма университети и други научни институти ще могат да правят инвестиции в научни достижения“, казаха още експертите от Центъра.

Изключителен интерес в присъстващите предизвика темата за енергийна ефективност от програма „Региони в растеж“. От ОИЦ-София обърнаха внимание на няколко ключови момента в изискванията, като задължително техническо и енергийно обследване на сградите, но напомниха, че все още се чака нейното одобрение от Европейската комисия.

            Информационната среща беше организирана по покана на кмета на община Пирдоп г-н Ангел Геров и е част от общата кампания на мрежата от Областни информационни центрове. Целта на срещата беше да се представят новите програми, както и актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти за енергийна ефективност. Участие в нея взеха граждани и организации от община Пирдоп.