„Доставка на компютърно електронно оборудване и видеоконферентна система за нуждите и целите на проект CB CARBONFREE"

Проект CB CARBONFREE
ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Интеррег V-A Гърция-България
Възложител
Хасковска търговско-промишлена палата
Документация