Доставка на компютърно електронно оборудване и видеоконферентна система за нуждите и целите на проект CB CARBONFREE

Проект CB CARBONFREE, код на проекта: 6300
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Интеррег V-A Гърция-България 2014 - 2020
Възложител
Хасковска търговско-промишлена палата

Адрес за приемане на офертите: офиса на ХТПП, гр. Хасково, ул. Цар Освободител № 4.

За информация: тел.: 038/66 11 12.

Документация
Прикачен файл Size
Тръжна докуметация-001-2.rar 4.94 MB