ОИЦ – ПЕРНИК ОТБЕЛЯЗА 11 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИ

Вече 11 години Областният информационен център – Перник е утвърден източник на информация за проекти и програми по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Това стана ясно на регулярна среща с представители на електронни и печатни регионални медии.

Екипът на Областен информационен център – Перник представи дейността си през 2022 г. Повече от 260 потребители на услугите на Центъра са получили отговори на своите запитвания. Проведени са 11 информационни и работни срещи с потенциални бенефициенти, представители на бизнеса, общинската админинстрация и медиите на територията на всички 6 общини на Област Перник с над 120 участника. Близо 40 участника от различни институции, неправителствени организации, граждани и други, взеха участие в информационна среща за представяне на Новия програмен период 2021 – 2027 г., която бе част от националната инициатива на мрежата от информационни центрове, популяризиращи Кохезионната политика на Европейския съюз в България. Дейността на Инфоцентъра е отразена в повече от 40 публикации в медиите.

Управителят на ОИЦ – Перник - инж. Ирена Георгиева, благодари на присъстващите представители на медии за успешното  партньорството с тях и изказа увереност, че това сътрудничество ще продължи и занапред.

Инж. Иван Искренов - ръководител на проект „Функциониране на Областен информационен център - Перник през периода 2022-2023 г.“, изпълняван от Община Перник, благодари на екипа на Центъра за професионализма и всеотдайността на експертите през годините.

Областният информационен център - Перник като част от Мрежата от информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център - Перник през периода 2022-2023 г.“ № BG05SFOP001-4.007-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.