„Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на бизнеса с фокус върху термалния туризъм чрез проучвания, анализи, бази данни и кръгли маси по проект с акроним INNOBUS“

проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на трансграничните фирми чрез прилагане на иновативни и специализирани действия“, финансиран от Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Програма Интеррег V-A Гърция-България
Възложител
Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев
Документация
Прикачен файл Size
Процедура клъстери.rar 2.13 MB