ОИЦ - ПЛОВДИВ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И С БИЗНЕСА В ГРАД ПЕРУЩИЦА

На 30.01.2023 г. в зала на община Перущица, експертите на ОИЦ – Пловдив проведоха информационна среща с представители на общинската администрация, на която бяха дискутирани актуалните процедури по Програма „Развитие на човешките ресурси“ – „Грижа в дома“ и „Бъдеще за децата“, с  краен срок за кандидатстване – 20.02.2023 г. Беше представена и предстояща по Програмата процедура „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ - с очаквана дата за обявяване през месец май тази година.

По Програма „Околна среда“, експертите на Областния център разясниха предстояща процедура „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“. Дискутирани бяха и предстоящи процедури по Програма „Образование“ и Програма „Храни и основно материално подпомагане“.

След събитието в община Перущица, ОИЦ-Пловдив проведе и информационна среща с бизнеса в местно средно предприятие. На срещата бе предоставена информация относно финансиране по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ – „Разработване на иновации в предприятията“ и „Внедряване на иновации в предприятията“. И двете процедури са с очаквана дата на обявяване през месец март 2023 г. и са с цел предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027. На срещата се представиха и тазгодишните възможности за предприятия, регистрирани по ТЗ по Програма „Развитие на човешките ресурси“, а именно процедури „Адаптирана работна среда“ и „Нови умения“.

Проведените информационни срещи в община Перущица са част от информационната кампания на ОИЦ-Пловдив, която се провежда във всички общини от област Пловдив.