Обобщение на срещаните в практиката на Одитния орган нарушения за ограничителни изисквания и насоки за избягването им