Утвърдени са образци на условия за кандидатстване с проектни предложения и формуляри за предоставяне на БФП по програмите за програмен период 2021 – 2027 г.

Утвърдени са образци на условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление, формуляр за предварителен подбор на концепции за проектни предложения, формуляр за кандидатстване с проектно предложение, формуляр за кандидатстване с проектно предложение за системен проект и формуляр за административен договор за програмен период 2021 – 2027 г. Образците може да намерите тук.