ОИЦ-Кърджали с информационен ден в Крумовград

С информационен ден  в община  Крумовград започна кампанията от информационни срещи в областта екипът на   Областен информационен център-Кърджали. Представители на администрацията, бизнеса и МИГ Момчилград-Крумовград бяха запознати с актуални процедури и мерки , предоставени от програмите, финансирани по ЕСИФ.

Експертите на ОИЦ – Кърджали запознаха присъстващите  с  основните параметри по процедура „Умения“ по ОПРЧР. Целта на процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие. Индивидуалният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект трябва да бъде  минимум 15 000 лева и максимум 3 911 660 лева.

Интерес предизвика и стартиращата процедура за набиране на проектни предложения за развитие на малките и средни предприятия в граничния регион между България и Гърция. 10 млн. евро е размерът на инвестицията, която ще бъде отпусната по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 г. Допустими за участие са само малки и средни предприятия, регистрирани в  областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково в т.ч. клонове, като за България същите следва да са регистрирани като самостоятелни юридически лица.

Представителите на МИГ Момчилград-Крумовград  споделиха опит от дейността на инициативната група и трудностите, пред които са изправени.