Публична покана, предмет: „Предоставяне на услуги по изготвяне на методологии и анализи за нуждите и целите на проект CB CARBONFREE"

Проект CB CARBONFREE
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020
Възложител
Хасковска търговско-промишлена палата
Документация
Прикачен файл Size
Документация 5.48 MB