Отдел „Информационни системи“, дирекция "Централно координационно звено“, Администрация на Министерския съвет обяви 4 свободни места за стажанти през периода юли-септември 2023 г.

Отдел „Информационни системи“, отговарящ за развитието и поддръжката на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз (ИСУН), участва в тазгодишната Програма за летни студентски стажове в държавната администрация. Студентите могат да изберат между две направления -„Администрация и управление“ и „Информатика и компютърни науки“. Стажът е добра възможност за придобиване на знания за управлението и контрола на европейските програми и запознаване отблизо с работата в държавната администрация.

Крайният срок за кандидатстване по обявените позиции е 11 май 2023 г.

Допълнителна информация за отворени стажантски позиции можете да намерите на следните линкове:

Направление "Администрация и управление"

https://staj.government.bg/…/napravlenie-administratsiya-i…/

Направление "Информатика и компютърни науки"

https://staj.government.bg/…/napravlenie-informatika-i…/