ОИЦ – ПЕРНИК ПРАЗНУВА ДЕНЯ НА ЕВРОПА И ОТБЕЛЯЗА 2023 Г. КАТО ЕВРОПЕЙСКАТА ГОДИНА НА УМЕНИЯТА

В Общински дворец на културата в миньорския град бе проведено информационно събитие, организирано от Областния информационен център – Перник. Във форума, който бе посветен на честването на Деня на обединена Европа 9-ти май, взеха участие Илинка Никифорова - зам. областен управител, Стефан Кръстев - зам. кмет на гр. Перник, възпитаници и преподаватели от средни училища в гр. Перник.

Инж. Иван Искренов – ръководител на проекта „Функциониране на Областен информационен център – Перник през периода 2022 – 2023 г.“ откри събитието и приветства участниците и гостите.

Г-жа Илинка Никифорова, поздрави екипа на ОИЦ – Перник за неговото утвърждаване през годините като надежден и разпознаваем източник на информация, свързана с европейските фондове.

Г-н Стефан Кръстев честити празника на обединена Европа и исторически проследи избора на този ден, който България чества от 2007 г., ставайки член на европейското семейство.

Инж. Ирена Георгиева – управител на Инфоцентъра, направи ретроспекция на националните инициативи, провеждани от Мрежата от информационни центрове в България, в продължение на повече от 11 години. През 2023 г. националната инициатива на Мрежата е с фокус Европейската година на уменията, чийто старт започва с днешния празник. До 8 май 2024 г. ще бъдат проведени множество събития, насочени към повишаване квалификацията и придобиването на нови умения. Инвестициите в професионално обучен и квалифициран персонал ще подпомогнат европейските компании, което от своя страна ще доведе до икономически растеж на Европейския съюз.

Средношколците от Професионална гимназия по икономика, СУРИЧЕ „Петър Берон“, ГПЧЕ „Симеон Радев“ и Природоматематическа гимназия „Христо Смирненски“ споделиха своя опит и придобити умения с помощта на европейско финансиране.

 

Областният информационен център - Перник като част от Мрежата от информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център - Перник през периода 2022-2023 г.“ № BG05SFOP001-4.007-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.