ОИЦ-Кърджали отбеляза Европейската година на уменията и Деня на Европа

За да бъде отбелязана Европейската година на уменията, по инициатива на ОИЦ – Кърджали в ОДК се проведе информационно събитие с участието на представители на общината, Общинския детски комплекс, Регионалното управление на образованието, представители на бизнеса и неправителствения сектор. 

Целта на своеобразната кръгла маса бе да се споделят идеи как средствата по оперативните програми на Европейския съюз да достигат до реалните си бенифициенти по отношение на ученето през целия живот, квалификацията и преквалификацията на работници и служители, подобряване на образователната инфраструктура, усъвършенстване на връзката образование-бизнес, което да оптимизира и повиши конкурентноспособността на компетенциите.

Презентация по темата пред участниците в събитието изнесе ръководителят на Областния информационен център Дора Христова. По време на дискусията беше поставен проблема, че има чисто законови пречки, средствата от ЕС да достигат до бенефициентите по места. Участниците в информационното събитие се обединиха около становището, че въпреки многото отпускани средства в системата на образованието, не се постига очаквания резултат за повишаване на грамотността. Затова е необходимо средствата да се насочват към конкретни приоритети в отделните сектори, споделиха още участниците в срещата.   

Проведеното събитие е част от общата кампания на Mрежата от 27 областни информационни центъра, посветена на Европейска година на уменията 2023 г.

По повод 9 май-Ден на Европа екипът на ОИЦ-Кърджали подготви и разпространи рекламни и информационни материали с европейска тематика.