ОИЦ-СЛИВЕН СЕ ВКЛЮЧИ В ИНИЦИАТИВАТА „УПРАВЛЯВАМЕ ЗАЕДНО“

В Деня на Европа – 9 май за поредна година Областен информационен център - Сливен се включи в инициативата „Управляваме заедно“. В деня на младежкото самоуправление, ученици от Спортно училище “Димитър Рохов“ гр. Сливен и от Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“ гр. Сливен заеха местата на екипа на Центъра: Христо Динев от XI клас при СУ „Димитър Рохов“ влезе в ролята на управител,  Лъчезар Темелков от XI клас в същото училище  пое функциите на  експерт „Комуникация, информация и логистика“, а Денис Сираков от IX клас при ППМГ „Добри Чинтулов“ – на експерт „Информационно обслужване и услуги“.

Младежите се включиха активно в работния процес. Те бяха запознати с основните дейности и експертни функции на Центъра, получиха информация за възможностите, които Програмите 2021-2027 предоставят за работа, обучение, предприемачество, научиха за Европейските фондове при споделено управление и придобиха познания за Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България.

Денят на младежкото самоуправление се провежда в партньорство с Младежки дом Сливен като част от инициативата „Управляваме заедно“, в контекста на Европейската година на  уменията и е възможност за насърчаване на младите хора да покажат своите лидерски качества, инициативност, умения, като в същото време получават нови знания, мотивация и формират отговорна гражданска позиция.

Събитието е част и от Общата кампания на Мрежата от 27 областни информационни центъра, посветена на Европейска година на уменията 2023 г.

Областен информационен център Сливен е част от Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.