ОИЦ – Велико Търново проведе информационна среща на тема „Европейска година на уменията 2023 г.“

В конферентната зала на Областен информационен център – Велико Търново се проведе информационно събитие на тема „Европейска година на уменията 2023 г.“. Проявата бе част от Общата кампания на Мрежата от ОИЦ за 2023 г.

Инициативата Европейската година на уменията цели насърчаване развитието на умения с цел подобряване професионалните и житейските възможности за хората. Кампанията преследва няколко основни цели – насърчаване на инвестициите в обучение и повишаване на квалификацията, придобиване на умения, отговарящи на нуждите на работодателите, намиране на пресечна точка между стремежите и уменията на хората и възможностите на пазара на труда и привличане на хора извън ЕС с необходимите умения.

Пред участниците в срещата управителят на ОИЦ – Велико Търново Светла Стефанова представи инициативата „Европейски години“ и основните събития и прояви свързани с Европейската година на уменията 2023 г. Присъстващите бяха запознати и с различните инициативи на Европейския съюз в подкрепа на развитието на умения - Европейската програма за умения, Пактът за умения, Европейската платформа за цифрови умения и работни места, Европейска програма за иновации, Европейската стратегия за университетите и др. Очертани бяха и главните предизвикателства в ЕС свързани с развитието на умения, както и източниците за финансиране и политиките за тяхното преодоляване

В рамките на събитието бяха представени целите на различните инициативи и проекти в подкрепа на развитието на умения в България – проект „Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни“, проект „STEM центрове и иновации в образованието“, възможностите по Приоритетна ос 1 „Насърчаване на заетостта и развитието на умения“ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., както и Програма „Образование“ 2021-2027 г.

Събитието приключи с дискусия по темата и отговори на поставени въпроси, като на участниците в проявата бяха раздадени рекламно-информационни материали на ОИЦ – Велико Търново.

 

 

Областен информационен център - Велико Търново

бул. България №24

тел: 062 / 620 072

https://www.facebook.com/oic.vt