НАД 100 ПОСЕТИТЕЛИ МИНАХА ПРЕЗ ЩАНДА НА ОИЦ-ВАРНА НА ФОРУМА „КАРИЕРИ 2019“

Областният информационен център-Варна се включи със свой щанд в десетото издание на форума „Кариери 2019“, който се организира от Икономическия университет в морския град.

Форум „Кариери“ събира на едно място фирми от различни браншове с  цел предлагане на студентите на възможности за стаж или работа, а на бизнеса – добре подготвени млади специалисти в областта на икономиката, управлението, информационните технологии и туризма.

 Акцентът на форума тази година е активната предварителна подготовка на студентите за успешно представяне на знанията и уменията им пред работодателите. За тази цел са организирани интерактивни обучения с едни от най-добрите представители от практиката. Бе осигурена и възможност за предварително представяне на работодателите и предлаганите позиции пред студентите, както и презентирането им в зала по време на форума.

В рамките на събитието ОИЦ-Варна запозна посетителите на изложението с дейността и услугите, които предоставя. Експертите разясниха на всички заинтересовани възможностите за финансиране на проекти по оперативните програми, актуалните и предстоящи процедури, целите, сроковете и условията за кандидатстване по тях.

Интерес сред студентите предизвикаха възможностите за започване на собствен бизнес, както и за реализация на идеи с помощта на европроекти. От страна на представителите на фирмите – участници в изложението, бяха отправени въпроси за начините за развиване и надграждане на бизнеса с европейско финансиране. Експертите от ОИЦ-Варна разговаряха с преподаватели относно процедурата „Създаване и развитие на регионални иновационни центрове“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна